Sjekk også min PHP-side
Sjekk også min JavaScript-side
Sjekk også miin Java-side
Sjekk også min DataBase side
Sjekk også min XML side

Ressureser på nett:
PHP.net
PHP.manual
PHP.tutorial

Tester
Dag 1
Oppgave1
Dag2
Oppgave1
Oppgave2
Oppgave3
Oppgave4
Oppgave5
Dag3
Oppgave1
Oppgave2
Oppgave3
Oppgave4
Dag 4
Oppgave1
Dag5
Oppgave1
Oppgave2
Oppgave3
Oppgave4
Oppgave5
Oppgave6
Oppgave7
Oppgave8
Dag6
Oppgave1
Oppgave2
Oppgave3


PHP er et serverside scriptspråk. På denne sida samler jeg treningsoppgaver, tester og koden til boka Beginning PHP 4 av Wankyu Choi, Allan Kent, Chris Lea, Ganesh Prasad og Cris Ullman - m. flere.

Endel standardkode:
Decisions:
If
If - else
If elseif else

Looper:
While
Do While
For
Switch
switch
Session
tagger

 
     

 

Koden fra boka
Kapittel 8
Hangman

MySql

Prosjektoppgave