Lag et HTML-skjema som lar brukeren velge flere artister fra en listeboks.
Lag et PHP-skript som først oppretter en tabell som inneholder de valgte
artistene, og så skriver ut artistene.

Full Brems artistformidling

Velg en eller flere artister.
(Hold inne shift- eller ctrl-knappen for flervalg) :