Lag en HTML-side som inneholder et skjema med to felter for
inntasting av to tall. Lag et PHP-skript som tar i mot dataene
fra dette skjemaet, og adderer tallene. I tillegg til skrive
ut summen, skal du bruke en if-test for sjekke om
tallet er positivt eller negativt, og skrive ut dette i klartekst.

Eksempel p resultat: "2 + 5 = 7, og 7 er et positivt tall."

Skriv inn dine to tall:

/