Lag en HTML-side med et skjema for å taste inn to
tall. Lag et PHP-skript som legger sammen de to tallene
og skriver ut summen. Utskriften bør se omtrent slik ut:
40 + 2 = 42

Skriv inn dine to tall:

+