Lag en HTML-side med et skjema som inneholder en tekstboks for
inntasting av et tall, og med en ledetekst som sier at tallet skal være
mellom 0 og 10. Lag et PHP-skript som tester at tallverdien er
mellom disse verdiene. Dersom tallet er utenfor dette intervallet skal brukeren
få en hyggelig feilmelding. Dersom tallet er OK skal det skrives ut en
setning som sier i klartekst verdien på tallet.

Skriv inn et tall mellom 0 og 10: