Eksempel på enkle standardkoder.
Klikk på lenkene til venstre.
 

IF

if ($temp <-50) {
echo "Veldig kaldt!";
}

 

 

 

IF ELSE

if ($temp <-50) {
echo "Veldig kaldt!";
}
else {
echo "Varmere enn - 50";
}

 

IF ELSEIF ELSE

if ($temp <-50) {
echo "VELDIG sjelden det er så kalt.";
}
elseif ($temp <=0) {
echo "Vannet fryser";
}
else {
echo "Plussgrader";

 

WHILE

while ($i <=6) {
$i++;
echo "<h" . $i . ">Geir Sundet </h" . $i . "><br>";
}

 

DO WHILE

do {
echo "$i <br>";
$i++;
}
while ($i <59);

 

 

FOR

for ($i = 0; $i <=$intTall2; $i++) {
$sum = $intTall1 * $i;
echo "$i * $intTall1 = " . $sum . "<br>";
}

 

 

SESSION

En side skal definere session variblene:
<?php
session_start();
session_register("sesFornavn");
session_register("sesEtternavn");
session_register("sesEpost");
?>

Alle sidene i samme session skal merkes helt på topp
<?php
session_start();
?>

 

SWITCH

switch ($loan)
{
case 1000:
$interest = 5;
break;

case 5000:
$interest = 6.5;
break;

case 10000:
$interest = 8;
break;

default:
echo "Du valgte ikke ei lånepakke! ";
echo "<a href='loop.htm'>Prøv igjen</a>";
exit;
}

 

SKJEMA

<form action='$PHP_SELF'>\n";
<input type='text' name='kriterie' value='$t1'><br>\n";
<br>\n";
<input type='submit' value='Kjøyr'>\n";
</form>\n";

//$PHP_SELF åpner formen i samme dokument.

//\n lager linjeskift i html koden slik at den blir lettere
å lese dersom man bruker view --> source

 

SELECTBOKS.

//Vanlig metode hvor valgene sendes og kan sees i ei anna
//fil, i dette tilfelle personskjema.php.

<form method="post" action="personskjema.php">
<select name="fylke">
<option value=" "> </option>
<option value="Telemark">Telemark</option>
<option value="Vest Agder">Vest Agder</option>
<option value="Vestfold">Vestfold</option>
</select>
</form>

 

FUNKSJON

function showForm() {
echo " <form action='$PHP_SELF'>\n";
echo " <input type='text' name='kriterie' value='$t1'><br>\n";
echo " <br>\n";
echo " <input type='submit' value='Kjøyr'>\n";
echo " </form>\n";
}

$PHP_SELF åpner formen i samme dokument.
Må defineres som en global variabel for å ta
verdier utenfra funksjonen inn i funksjonen.

\n lager linjeskift i html koden slik at den blir lettere
å lese dersom man bruker view --> source

 

MySql

cd mysql
cd bin
mysql
show databases; //viser tilgjengelige databaser
use NavnetPåDatabasen //åpner spesifisert database
create database sample_db; //oppretter db som heter sample_db
show tables;
create table user; //oppretter en tabell som heter user

Man kan kjøre sql-setninger fra tilgjengelige tabeller, f.eks:
select * from kontakt //hvor kontakt er en av tabellene