Lag en HTML-side med et skjema for å taste inn fornavn, etternavn, kommune og telefonnummer. Skjemaet bør se ut omtrent som her: Etternavn: [ ] Fornavn: [ ] Kommune: [ ] Telefon: [ ] [ OK ] Lag et PHP-skript som tar imot opplysningene fra skjemaet og skriver ut en setning som forteller om personen. F.eks. som her: Du heter Harald Holone og bor i Larvik kommune. Ditt telefonnummer er 3593 0000. 6. Modifiser HTML-skjemaet i 5. slik at brukeren også må velge fylke fra en listeboks, samt krysse av for kjønn. Modifiser PHP-skriptet tilsvarende slik at det også forteller om fylket og personens kjønn. Skriv inn dine personalia:
 
Etternavn:
Fornavn:
Kommune:
Telefon:  
Fylke:  
Kvinne:
Mann: