Lag et HTML-skjema som lar brukeren taste inn to tall. Lag et
PHP-skript som skriver ut gangetabellen for det første tallet.
Det andre tallet skal brukes for å styre lengden på gangetabellen.

Sundets regnemaskin

Dette er noe gange-greier.
Skriv inn et tall:
Skriv inn et tall til: