9. Lag et PHP-skript som genererer et HTML-skjema der
brukeren kan velge sitt fødselsår mellom 1900 og 2000.