JAVA
PHP
JavaScript
Databaser
XML
sundet.no
 

Hjem

SQL
Notater

Hovedside for SQL
Structured Query Language

SQL er språket vi bruker til å kommuneisere med databasen. Vi bruker SQL-99 (SQL-3), men de fleste koder skrevet for SQL-1 og 2 er fremdeles brukbar.

Vi deler det i tre deler:

  • DML - Data Manipulation Language
  • DDL - Data Definition Language
  • DCL - Data Control Language

DML: Spørringer og oppdateringer (query og update commands), med SELECT, UPDATE, DELETE og INSERT som viktigste kodeord.
DDL: Laging av nye tabeller og andre objekter, med CREATE TABLE, ALTER TABLE, DROP TABLE, CREATE INDEX og DROP INDEX som viktigste kodeord. Samt alle SELECT statements.
DCL: Kontrollerer hvem som har autorisajon, med GRANT og REVOKE, med også med TRANSACTION, COMMIT og ROLLBACK for å kontrollere sammensatte prosesser.

 

 

SQL

DDL
DML
DCL