JAVA
PHP
JavaScript
Databaser
XML
sundet.no
 

Hjem

SQL
Notater

Hva er DDL?

Data definition Language - er de kommandoene i SQL som definerer databasen, lager rammeverket.

 

De viktigste kodeordene er

  • CREATE oppretter en db, tabell eller index
  • ALTER modifiserer strukturen i en tabell
  • DROP sletter en db eller tabell

SQL

DDL
DML
DCL