JAVA
PHP
JavaScript
Databaser
XML
sundet.no
 

Hjem

SQL
Notater

Hva er DML?

Data Manipulation Language - er de kommandoene i SQL som definerer databasen.

De viktigste kodeordene er

  • SELECT for å hente ut info fra db
  • DELETE for å slette data fra db
  • INSERT for å sette inn data i db
  • REPLACE for å bytte ut data i db
  • UPDATE for å oppdatere data i db

SQL

DDL
DML
DCL