JAVA
PHP
JavaScript
Databaser
XML
sundet.no
 

Hjem

SQL
Notater

DCL

Data Control Language har som hovedfunksjon å påse at prosesser som blir påbegynt blir gjennomført slik de skal. Hvis ikke hele prosessen blir korrekt gjennomført blir den avbrutt, og alt blir tilbakeført til slik det var.
Viktig f.eks ved pengetransaksjoner, hvor man tar penger ut fra en konto, og ikke klarer å sette dem inn på en ny.

Det viktigste kodeordet er

  • TRANSACTION

Koden legges mellom BEGIN TRANSACTION og COMMIT TRANSACTION

SQL

DDL
DML
DCL