Start
Komme igang
XML-Regler
DTD
XSL
Eksempel

Komme igang med et XML dokument

XML documents kan, og bør begynne med en XML deklarasjon (eller XML prolog) som spesifiserer XML versjonen som blir brukt.
<?xml version="1.01"?>

Vil man ha anledning til å bruke norske tegn i teksten er det lurt å føre på encoding, slik:
<?xml version="1.01" encoding="iso-8859-1"?>

Skal man ha med DTD gjøres det slik for en ekstern:
<!DOCTYPE MyXMLDoc SYSTEM "http://www.sundet.no/MyXMLDoc.dtd">

og slik for en intern:
<!DOCTYPE MyXMLDoc [ <!ELEMENT MyXMLDoc (#PCDATA)> ]>

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Web ressurser:

W3C om XML
W3C definisjoner
Java og XML
XML-org
w3schools om XML
XML-parsere

Her kan du
VALIDERE XML

XML Quiz