Start
Komme igang
XML-Regler
DTD
XSL
Eksempel

Eksempel på et XML dokument

<?xml version="1.0" ?>

<!-- Dette er en kommentar. Det er viktig at xml deklarasjonen kommer helt først i dokumentet.
Den kan ikke engang ha whitespace foran. -->

<songlist sendedato= "03.04.06" programnavn= "Cowboy og indianer">

<song>

<title> My Generation</title>
<length> 3.20 </length>
<label> DECCA </label>
<year> 1966 </year>

<artist>
<aname> The Who </aname>
<country> GB </country>
<web>http://www.thewho.net/ </web>
</artist>

</song>

<song>

<title> Just Devorced</title>
<length> 4.10 </length>
<label> KING Records </label>
<year> 1984 </year>

<artist>
<aname> David Allen Coe </aname>
<country> USA </country>
<web>http://www.officialdavidallancoe.com/ </web>
</artist>

</song>

<song>

<title> The last gunfighter Ballede</title>
<length> 4.33 </length>
<label> DECCA </label>
<year> 1973 </year>

<artist>
<aname> Guy Clark </aname>
<country> USA </country>
<web>http://www.guyclark.com/ </web>
</artist>

</song>

</songlist>

Web ressurser:

W3C om XML
W3C definisjoner
Java og XML
XML-org
w3schools om XML
XML-parsere

Her kan du
VALIDERE XML

XML Quiz