Start
Komme igang
XML-Regler
DTD
XSL
Eksempel

Hva er en DTD?

Document Type Definition er et dokument som definerer taggene man bruker. Den kan være ekstern eller intern.

DTD
external:
Man deklarerer hvor et XML dokuments Data Type Definition befinner seg i en Data Type Declaration, slik:
<!DOCTYPE MyXMLDoc SYSTEM "http://www.sundet.no/MyXMLDoc.dtd">

internal:
Nøkkelordet SYSTEM forteller at denne DTDen er en ekstern fil. DTDen kan heter hva som helst.
Hvis DTDen skrives inne i XML dokumentet deklareres den slik:
<!DOCTYPE MyXMLDoc [ <!ELEMENT MyXMLDoc (#PCDATA)> ]>

Dersom dokumentet har flere elementer vil DTDen se slik ut:
<!DOCTYPE MyXMLDoc [
<!ELEMENT MyXMLDoc (elm1, elm2)>
<!ELEMENT elm1(#PCDATA)>
<!ELEMENT elm2 (#PCDATA)>
<!ATTLIST elm1
elm1 CDATA #REQUIRED
elm2 CDATA #REQUIRED>

]>

Viktigst i DTDen er element deklarasjon

Innhold i en element deklarasjon i en DTD:
<!ELEMENT elementName (contentModel)>
hvor elementName er navnet på elementet og contentModel hva elementet kan inneholde.

Operator Betyr:
?
*
(ingenting)
+
0 eller 1 gang
0 eller flere
Akkurat 1
1 eller flere

Det er mulig å sette | melleom elementene, betyr enten, eller, men bare en av dem.

 

 

Web ressurser:

W3C om XML
W3C definisjoner
Java og XML
XML-org
w3schools om XML
XML-parsere

Her kan du
VALIDERE XML

XML Quiz