Jeg bruker denne sida til samle stoff om Java. Jeg bruker disse bøkene:

  • Beginning Java 2 av Ivor Horton.
  • Programering i JAVA av Else Lervik og Vegard B. Havdal
  • JAVA som første programeringssråk av Khalid Mughal, Torill Hamre og Rolf W. Rasmussen