Jeg bruker denne sida til å samle stoff om JavaScript, og utføre oppgavene i boka Beginning JavaScript av Paul Wilton.